Pregled
Podrobno
Izgled programov
Cenik
VZORCI IZPISOV PROGRAMOV ENERGETSKEGA PRIROČNIKA
1 2 3 4 5 6
 
 
STATICNA KONTROLA CEVOVODOV V OBJEKTU KOL1  OD STEV. 1 DO 1
===================================================================
SPLOSNI PODATKI CEVOVODA STEV. 1
Material : St 35.8-I  Tlak (bar ab) : 30.0  Temp.cevi (C): 300
Temp.montaze :  20  E hl (MN/mm2) :.1920  E vr (MN/mm2):.1783
S dop (N/mm2): 93.3  Razt (mm/m C) :1.290

GEOMETRIJA CEVOVODA
D zun (mm)  : 114.3  Stena cevi(mm): 3.6   R loka (mm): 171
Pomik f.tocke : dx(mm)=  0  dy(mm)=  0   dz   (mm)=  0
Prednapetost(%): 0
-------------------------------------------------------------------
Koordinate (m):
Tocka x    y    z      x    y    z
 1  0.00   0.00   0.00  2  10.00   0.00   0.00  
 3  10.00  10.00   0.00  4  10.00  10.00  10.00  
 5  20.00  10.00  10.00  6  20.00  20.00  10.00  

15  50.00  50.00  40.00  16  50.00  50.00  50.00  
17  60.00  50.00  50.00  18  60.00  60.00  50.00  
-------------------------------------------------------------

SILE - MOMENTI - NAPETOSTI
Px(N)=  27  Py(N)=  27  Pz(N)=  27  Sp(N/mm2)= 43.1
-------------------------------------------------------------
Tocka  Mx (Nm)  My (Nm)  Mz (Nm)  Se (N/mm2)  S (N/mm2)
 1 FT    76   -178    94     8.1     40.1
 2      74    90    174     15.0     47.0

17      90    74    174     15.0     47.0
18 FT   -178    76    94     8.1     40.1
-------------------------------------------------------------
16 Maks   90   -190    93     16.2     48.2
=============================================================

 

 
 
TRDNOSTNI IZRACUN NA NOTRANJI TLAK PO TRD 301
OBJEKT : BAZARA1 
========================================================================
OSNOVNA CEV
Material: API 5L    DN 80  Dzun (mm)   88.9  Stena (mm) 5.6
Tlak (bar) 105  Temp (C)  25  Sdop (N/mm2)  160
Kvalit.po DIN 1629, Bl.4  toleranca C1(mm) .56  korozija C2(mm)  1
Kvaliteta zvara Vn  1  Najmanjsa debelina stene po TRD 301 Sv(mm) 4.19
------------------------------------------------------------------------
    Di*p           77.70 * 10.50
s= ------------- + C1 + C2 = ------------------- + .56 +  1 = 4.19 mm
  (2*Sdop-p)*vn       (2* 160-10.50)* 1
========================================================================
ODCEP
Kot psi   90   Material API 5L    DN 80    Dzun (mm)  88.9
Stena (mm) 7.62    Sdop (N/mm2)  160  Strli v osnovno cev (mm)  0
Faktor f1  .8  toleranca C1 (mm) .762      korozija C2 (mm)  1
             Napetosti po TRD 301 (N/mm2) 153.5 <Sdop  160
------------------------------------------------------------------------
Di= 77.70 Sv= 4.04 Dai= 77.18 Sao= 5.86 eG= 18.2 eA= 27.6 lA2= 0.0
Pogoj za podrocje I :SI =p*(ApI/(ASI+A'SI+f1*A''SI)+1/2)  <Sdop(N/mm2)
  SI = 10.50*( 3653/( 73+ 185+ .8*  0)+1/2) = 153.57 <  160 (N/mm2)
Pogoj za podrocje II:SII=p*(ApII/(ASII+A'SII+f1*A''SII)+1/2)<Sdop(N/mm2)
  SII = 10.50*( 3653/( 73+ 185+ .8*  0)+1/2) = 153.57 <  160 (N/mm2)
========================================================================
CEVNI LOK
Lok 90 po DIN 2605  DN 80 Dzun(mm)  88.9  R(mm) 114.5 S(mm) 5.47
------------------------------------------------------------------------
B=R/Sv-Di/(2*Sv)  Bl=B-(B exp2-2*R/Sv+Di/(2*Sv))exp.5
B = 114.5/ 4.20 -  77.7/(2* 4.20)=  18.03
Bl=  18.03 (  18.03 exp2-2* 114.5/ 4.20+ 77.7/2* 4.20))exp.5 = 1.30
Minimalna debelina stene loka Sl=Bl*Sv cevi= 1.30* 4.20= 5.47 mm
========================================================================
NAPETOSTI, KI NASTOPIJO ZARADI NOTRANJEGA TLAKA, SO V DOVOLJENIH MEJAH !

 

 
 
TRDNOSTNI IZRACUN NA NOTRANJI TLAK PO TRD 301/303/305 IN AD B5
OBJEKT : TEST1  
========================================================================
CILINDRICNI DEL
Material: St 35.8-I   DN 100  Dzun (mm)   2000  Stena (mm)  5
Tlak (bar)  6  Temp (C ) 200  Sdop (N/mm2) 123.3
Kvalit. po DIN 1629, Bl.4  toleranca C1(mm) .75  korozija C2(mm)  1
Vn  1         Najmanjsa debelina stene po TRD 301 Sv (mm) 6.60
------------------------------------------------------------------------
    Di*p          1990.0 * 0.60
s= ------------- + C1 + C2 = ------------------- + .75 +  1 = 6.60 mm
  (2*Sdop-p)*vn       (2*123.3- 0.60)* 1
========================================================================
CEVNI LOK
Lok 90 po DIN 2605 DN 100  Dzun(mm)  2000  R(mm) 152.5 S(mm) 1687
------------------------------------------------------------------------
B=R/Sv-Di/(2*Sv)  Bl=B-(B exp2-2*R/Sv+Di/(2*Sv))exp.5
B = 152.5/ 6.60 - 1990.0/(2* 6.60)= -127.61
Bl= 127.61-( -127.61 exp2-2* 152.5/ 6.60+1990.0/2* 6.60))exp.5 =255.62
Minimalna debelina stene loka Sl=Bl*Sv cevi=%255.62* 6.60=%1687.70 mm
========================================================================
IZBOCENO DNO PO TRD 303
Vrsta dna -PLITVO - rwi(mm) 2000  rki(mm)  308
Krogelni del Sv(mm) 6.35  Krajec Sk(mm) 11.1 Izbrana deb.stene  12 mm
------------------------------------------------------------------------
Krogelni del: Sv=1.1*rwi*((1+2*p/((2*Sdop-p)*Vn))exp.5-1)+C2
Sv=1.1*2000.0*((1+2* 0.6 / ((2* 0.0  0.6)*1.0))exp.5-1) +0.0= 6.36 mm
Krajec: Sk=p*Da*betak/(4*p*Sdop)+C2 (betak po TRD 303 - tabeli 16 in 17)
Sk= 0.60*2000.0* 4.19 / (4* 0.60*123.3) +1.0 = 11.19 mm
Pri izbrani debelini dna 12.00 mm je betak= 3.20
========================================================================
RAVNO DNO PO AD Merkblatt B5 oz. TRD 305
Uvarjena plosca S(mm) 70.7 (z ene strani)  56.7 (z obeh strani)
S=C*Di*(p/Sdop)exp.5 + C2 =0.50*1990.0*( 0.60 / 123.3)exp.5+  1=70.7 mm
S=C*Di*(p/Sdop)exp.5 + C2 =0.40*1990.0*( 0.60 / 123.3)exp.5+  1=56.7 mm
Vrednosti za C so vzete iz tabele 1 (AD B5)
------------------------------------------------------------------------
Plosca s krajci S(mm) 42.8   r min(mm) 50.0
S=C*Di*(p/Sdop)exp.5 + C2 =0.30*1990.0*( 0.60 / 123.3)exp.5+  1=42.8 mm
Vrednost za C je vzeta iz tabele 1 (AD B5)
------------------------------------------------------------------------
Slepa prirobnica S(mm) 67.9  Dt(mm) 2100.0  Dd(mm) 2050.0
Dt - premer srednjice vijakov   Dd - srednji premer tesnila
S=C*Di*(p/Sdop)exp.5 + C2 =0.47*1990.0*( 0.60 / 123.3)exp.5+  1=67.9 mm
Vrednost za C je vzeta iz slike 4 (AD B5)
========================================================================
NAPETOSTI, KI NASTOPIJO ZARADI NOTRANJEGA TLAKA, SO V DOVOLJENIH MEJAH !

 

 
 
TOPLOTNE IZGUBE CEVOVODOV

MEDIJ: PARA     
p(bar abs)= 6.0 t(C)=158.8  cp(kJ/kgC)= 0.00  r(kJ/kg)=2084.0
Medij kondenzira ?(j/n) :j   Linija ?(j/n) :n

ZRAK OZ. MEDIJ OKOLICE :
hitrost (m/s)=20.00 temperatura (C)= 8.0

REZULTATI :         Deb. Izgube  Izolacija  Medij  Kond.
Naziv   G t/h Dzun  l m s mm  Q kW  t1 C  t2 C  t2 C  kg/h 
-----------------------------------------------------------------------
 1     20.0  60  100  32  3.90 12.60 12.60 158.80  6.8 
 2     10.0 100 2000  91  55.70  9.60  9.60 158.80  96.2 
-----------------------------------------------------------------------
          Skupaj izgube:  59.60   Skupaj kondenzat: 103.0

KONSTRUKCIJA IZOLACIJE :
Naziv   Sloji           Lambda W/mK  Deb.sloja mm
-----------------------------------------------------------------------
 1     1 Poliuretanska pena    0.030     30
      2 Polietilenski plasc    0.430      2

-----------------------------------------------------------------------
 2     1 Poliuretanska pena    0.030     87
      2 Polietilenski plasc    0.200      4
-----------------------------------------------------------------------

 

 
 
REGULACIJSKI IN VARNOSTNI VENTILI

DOLOCITEV REGULACIJSKIH VENTILOV V OBJEKTU MIRNA    PO DIN/IEC 534
========================================================================
REGULACIJSKI KROG ST. 1     TRIPOTNI VENTIL    MEDIJ:VODA    

RO (KG/M3): 958  TEMP.(C): 100  TLAK (kPa):  200  TLAK kr (bar):221
PRETOK (l/h):  2426     PARNI TLAK (kPa): 101
PADEC TLAKA NA VENT.(kPa): 10 CEVOVOD (DN): 32 NAZ.TEMP(C):100 PN 16
------------------------------------------------------------------------
RACUNSKE VREDNOSTI

RACUNSKI Kv (m3/h):  7.59   Kvs (m3/h):  9.48  PRETOK NI OMEJEN 
HIDRODINAMICNI HRUP PO VDMA 24422 : 18.98 dB(A)
FP :0.990  FL :0.900  FF :0.945
------------------------------------------------------------------------
IZBRANI VENTIL

FIRMA :IMP-ARIS     PRIROBNICNI VENTIL:RV3 B  25-10   
    DN 25  Kvs (m3/h): 10.0  POGON :         
========================================================================DOLOCITEV VARNOSTNIH VENTILOV V OBJEKTU TRI-2  PO TRD 721
========================================================================
VARNOSTNI VENTIL ST.  1

MOC kW   291
P1 (bar a): 3.0  P2 (bar a): 1
------------------------------------------------------------------------
RACUNSKE VREDNOSTI

PRESEK VENTILA (mm2): 405.4  alfa w: 0.740  K: 0.970 kW/mm2
------------------------------------------------------------------------
IZBRANI VARNOSTNI VENTIL

FIRMA :ARI      VENTIL:SAFE  12.901/902 
    DN  32/50  Avent (mm2): 661   NAZ.TEMP(C) 100 PN 16
========================================================================


DOLOCITEV VARNOSTNIH VENTILOV V OBJEKTU MIRNA  PO AD-A2 IN TRD 421
======================================================================
VARNOSTNI VENTIL ST.  1    MEDIJ:PARA    

PRETOK kg/h  500
P1 (bar a)= 7.5  T (C)= 184  P2 (bar a)= 1.0  RO (kg/m3)= 3.7378
----------------------------------------------------------------------
RACUNSKE VREDNOSTI

LAVAL = PL/P1 = (2/(k+1)) exp(k/(k-1))      K = 1.300
       = (2/(1.30+1)) exp(1.30/(1.30 -1))  = 0.55
RAZM = P2/P1 =         1.0/ 7.5 =  0.13 < 0.55
PSI=sqr(K/(K+1))*(2/(K+1)) exp(1/(K-1))
  =sqr(1.30/(1.30+1))*(2/(1.30+1)) exp(1/(1.30 -1))= 0.47
X = 0,6211 * (sqr(P1*V))/PSI
  = 0,6211 * (sqr( 7.5*0.2675))/ 0.47 = 1.86
Ao = (X*Q)/(alfaw*P1) mm2
  = ( 1.86* 500)/(0.710* 7.5)  = 175.1 mm2 Reakcija =  125.7 N
----------------------------------------------------------------------
IZBRANI VARNOSTNI VENTIL

FIRMA :TPK      VENTIL:TPK-M2          Alfa w=0.710
    DN  25/40  Avent (mm2)= 314  NAZ.TEMP(C) 200 PN 16
======================================================================